Kontakt

WYDAWNICTWO ŚWIAT KSIĄŻKI

Jest kilka możliwości, aby się z nami skontaktować.
Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób.

SIEDZIBA WYDAWNICTWA

Ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

TELEFON

22 45 70 402

E-MAIL

biuro@swiatksiazki.pl

ADRES SPÓŁKI

Dressler Dublin Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
KRS: 0000688140
NIP: 525 24 98 568
REGON: 142759597

DYSTRYBUCJA

Dressler Dublin Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 733 50 00
fax: 22 733 50 01
dressler.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Maciej Kaczmarski
e-mail: ochronadanych@dressler.com.pl

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNA
Joanna Laprus-Mikulska

WYDAWCA LITERATURY POLSKIEJ
Joanna Laprus-Mikulska
joanna.laprus-mikulska@swiatksiazki.pl

SEKRETARZ WYDAWNICTWA

Tomasz Dzikowski
t.dzikowski@swiatksiazki.pl

DZIAŁ PROMOCJI I PR

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI I PR
Katarzyna Rabiega
katarzyna.rabiega@swiatksiazki.pl

WSPÓŁPRACA
Przemysław Corso
przemyslaw.corso@swiatksiazki.pl

Ze względu na liczbę nadsyłanych tekstów kontaktujemy się tylko z wybranymi autorami. Nie uzasadniamy decyzji odmownych. Jeśli nie skontaktujemy się w ciągu 3 miesięcy, oznacza to, że nie jesteśmy zainteresowani nadesłaną propozycją.
Nowe propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres: sekretarz.redakcji@swiatksiazki.pl

Przesyłając propozycje do wydawnictwa Świat Książki należy:

  • W temacie wiadomości e-mail krótko określić rodzaj publikacji
  • Propozycję ograniczyć do maksimum 50 stron maszynopisu (streszczenie oraz wybrany fragment tekstu)
  • Na pierwszej stronie przesłanego tekstu podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail)
  • Jeśli autor już wcześniej publikował, prosimy podać listę wydanych utworów, wydawcę oraz krótki opis książki
  • Niezamówionych materiałów redakcja nie odsyła oraz nie udostępnia recenzji wewnętrznych