Dla mediów

Poniżej mogą Państwo pobrać logo wydawnictwa Świat Książki oraz logotypy wybranych serii wydawanych przez Świat Książki. Logo wydawnictwa Świat Książki jest znakiem zastrzeżonym. Przed użyciem prosimy o kontakt z sekretariatem wydawnictwa: sekretarz.redakcji@swiatksiazki.pl

Bardzo prosimy o:

  • niezmienianie kształtu logo Świat Książki oraz przedstawionych serii wydawniczych
  • niedodawanie, nieusuwanie i niezmienianie napisów w logo Świat Książki oraz przedstawionych serii wydawniczych
  • niedorysowywanie nowych elementów w logo Świat Książki oraz przedstawionych serii wydawniczych

A także:

  • zachowanie pustej przestrzeni wokół logo Świat Książki oraz przedstawionych serii wydawniczych (ok. 25% rozmiaru każdego logo z każdej strony)
  • używanie logo Świata Książki w kolorze czerwonym, czarnym lub białym