Inne

03.02.2015

Regulamin konkursu MY

REGULAMIN KONKURSU „MY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MY” (zwanydalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest firma Świat Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2, zarejestrowana pod numerem...

Czytaj więcej
Strona 3 z 3.